fbpx

הכירו את מושגי הפנסיה: מהו שכר פנסיוני?

שכר פנסיוני מכונה בפקודת מס הכנסה כ”הכנסה מבוטחת” והוא מהווה בסיס לניכוי ולהפרשה לקופת גמל לשכירים.גובה השכר הפנסיוני נע בין 50% ל-100% מהשכר הכולל, בהתאם לרכיבי השכר שנקבעו. רכיבים אלה כוללים את רכיבי השכר הקבועים של העובד כגון שכר יסוד, תוספת ותק ורכיבים נוספים, אך הם אינם כוללים החזר הוצאות, ורכיבים שאינם קבועים כגון גמול שעות נוספות.

 

ככל שהשכר הפנסיוני הוא בשיעור קטן יותר מתוך השכר הכולל, כן נפגעת הכנסתו של העובד עם פרישתו מעבודה. משום כך לעיתים חל משא ומתן בין העובד למעסיק לשם הכללת רכיבי שכר נוספים בשכר הפנסיוני.

מה ההבדל בין שכר ברוטו לשכר המופקד בפועל?

שכר ברוטו כולל מספר מרכיבים בהם שכר הבסיס, עמלות, שעות נוספות, דמי נסיעות, תוספת ביגוד ועוד. עבור כל עובד, בהתאם למשרה ולתפקיד אותו הוא מאייש, יש תמהיל שכר שונה המורכב ממגוון רכיבים שונים. זהו שכר הברוטו והוא מהווה רק את שורת ההכנסה ממקום העבודה אך אינו מגיע בשלמותו לעובד.

 

למה? כי ישנם מיסים והפרשות אשר נוגסות בשכר הברוטו ומשאירות לעובד שכר נטו שהוא השכר המופקד לחשבונו בכל חודש. 

 

ההפרשות והמיסים הנגזרים משכר הברוטו כוללים תשלומים למס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי ודמי בריאות, הפרשות למכשירי חיסכון כמו קרן השתלמות או קופת גמל וכמובן הפרשה לקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים של העובד. 

 

אם כך לפי איזה סוג של שכר מחושבות ההפרשות לפנסיה? התשובה לכך היא לא משכר הברוטו ולא מהנטו כי אם מהשכר הפנסיוני שמהווה את רכיבי השכר הקבועים והבסיסיים של העובד כמו שכר בסיס, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

אילו רכיבים אינם נכללים בשכר הפנסיוני?

החזר הוצאות – בין ההוצאות בגינן עובד עשוי לקבל תשלום: נסיעות, אחזקת רכב ואחזקת טלפון. תשלום זה נחשב כהחזר על הוצאות של העובד ולכן לא נכללות בחשבון השכר הקובע לחישוב הפרשות לפנסיה.

 

דמי הבראה – תשלום דמי הבראה לעובד נחשבים כהחזר הוצאות ולא כחלק מהשכר הרגיל של העובד ולכן גם הם אינם נכללים בחישוב ההפרשות לפנסיה.

 

תשלום עבור שעות נוספות –  באם העובד אכן עבד שעות נוספות וזהו נתון שאינו מדווח באופן פיקטיבי על ידי המעסיק, תוספת השכר בגין שעות נוספות אינה נחשבת כחלק מהשכר הפנסיוני. זה תקף גם לתשלום גלובלי בגין שעות נוספות.

 

משכורת 13 – גם היא איננה נכללת בשכר הפנסיוני משום שאינה כלולה בתקנה 1.

 

תוספת משמרת – תוספת בשכר עבור עובד שעבד משמרות נוספות או עבד בלילה, בשבת וחג – אינה נחשבת כשכרו הרגיל וגם היא לא נלקחת בחשבון בחישוב הפרשות לפנסיה.

 

קצובת ביגוד – תשלום עבור ביגוד נחשב כהטבה או זכות לעובד ואינו נחשב כחלק משכרו הרגיל ולכן גם הוא לא נלקח בחשבון בחישוב הפרשות לפנסיה.

 

שווי שימוש וגילום –  גם הם אינם חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה.

 

בונוס, פרמיה ושכר עידוד – מתן בונוס מהווה תוספת מותנית בתנאי או במצב מסוים בחברה או בעסק. לכן תשלום פרמיה, בונוס או שכר עידוד אינם נחשבים כחלק מהשכר הרגיל של העובד ולא כלולים בשכר הפנסיוני.

איך מחושב השכר הפנסיוני ומהן ההפרשות המופקדות לקרן הפנסיה?

חישוב השכר הפנסיוני וההפרשות לפנסיה הנגזרות ממנו, השתנה במהלך השנים וכיום קיימים שני מודלים כלליים שהראשון שבהם מתייחס להפרשות לפנסיה החל מתאריך 1.7.2016 והשני מתייחס להפרשות לפנסיה עד תאריך 30.6.2016.

 

החל מתאריך 01.07.2016 מחושבות ההפרשות לפנסיה מתוך שכר הבסיס (שכר ברוטו) לפי השכר הממוצע במשק. במקרה בו נקבע בהסכם העבודה בין העובד למעסיק “שכר קובע” גבוה יותר, ההפרשות לפנסיה יחושבו לפי השכר שנקבע בהסכם. 

 

עד תאריך 30.6.2016 המצב היה שונה. השכר הקובע שממנו חושבו ההפרשות לפנסיה היה הנמוך מבין שתי האפשרויות הבאות: השכר הממוצע במשק או שכר בסיס (שכר ברוטו) המורכב משכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחתית, דמי חגים ותוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד שלא מהווה מרכיב יסודי בשכר הבסיס.

 

חלוקת ההפרשות לפנסיה החל מתאריך 1.1.2017 הינה כדלקמן: 

הפרשות המעסיק: 6.5%

הפרשות העובד: 6%

הפרשות המעסיק לפיצויים: 6%

סה”כ הפרשות לפנסיה: 18.5%

 

כאמור, ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא שכר ברוטו של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש”ח נכון לשנת 2021), לפי גובה השכר הנמוך ביניהם ולמעט מקרה בו מוגדר שכר קובע גבוה יותר בהסכם העבודה.

 

כאשר ההפרשות מועברות לביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה, על המעסיק לכלול בהפרשות שלו רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. עם זאת לעובד ישנה הזכות לבחור במכשיר פנסיוני שאינו כולל כיסוי למקרה של נכות.

 

מכיוון שחלה על המעסיק חובה להפקיד לא פחות מ-5% מהשכר הקובע לדמי תגמולים בביטוח הפנסיוני וכי עליו לדאוג גם לכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, לעיתים המעסיק נדרש להפריש סכום גבוה יותר מ-6.5 אחוזים עבור חיסכון פנסיוני של העובד. במקרה זה הוא רשאי להפריש עד 7.5% מגובה השכר הפנסיוני.

מהו טופס קוביות?

חלוקת הפרמיות וההפרשות לכיסויים הפנסיונים השונים מתגבשת בין סוכן הביטוח הפנסיוני לעובד מבלי שהמעסיק מעורב בכך. החוק קובע שבסיום תהליך השיווק הפנסיוני על סוכן הביטוח הפנסיוני חלה החובה למסור לעובד הנחיות ברורות לאופן פיצול הפרמיות בפועל מתוך שכרו. פירוט זה נכלל בפורמט אחיד המכונה טופס קוביות. הפורמט האחיד של טופס הקוביות מגדיר במפורש את אופן חלוקת השכר הפנסיוני אצל המעסיק בה נכללות הנחיות לאופן חלוקת הפרמיה בעת שינוי שכר או תקרות הפקדה. לאחר קבלת העובד את טופס הקוביות מסוכן הביטוח עליו למסור אותו למעסיק.

האמור מהווה סקירה לא ממצה של החקיקה והתקנות הרלוונטיות ואין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי. אין להתבסס על האמור בקבלת החלטות כלשהן וכל מסקנה ו/או פעולה על בסיס הכתוב הינה באחריות הקורא בלבד.

הכתבות הנקראות ביותר

תכנון פנסיוני לעובדי הייטק עם השירות המהפכני של cover

מערכת טכנולוגית חכמה ותכנון אישי ע”י מומחים –...

מהפכת מסלולי הנאסד”ק בפנסיה: הזדמנות או סיכון?

הכירו את מסלול ההשקעה החדש בפנסיה – הנאסד”ק.  ...

עובדי הייטק, שימו לב – המדינה הודתה שהמוצר הפנסיוני הזה נחות

מדוע יותר ויותר אנשים נוטשים את ביטוחי המנהלים ומהי...

על מי מוטלת האחריות לבדוק את קרן הפנסיה שלכם?

הבנת המורכבות של קרנות הפנסיה היא חשובה עבור כל עובד...

מה נשים צריכות לדעת על הפנסיה שלהן?

מבחירת החברה המנהלת ועד שמירה על רצף ביטוחי: כך תהני...