fbpx

ידע ששווה המון: מדוע חשוב להכיר כל אחד מהמרכיבים העיקריים בחיסכון פנסיוני?

עבור מרבית האנשים, החיסכון הפנסיוני מהווה את החיסכון לטווח הארוך ביותר, זה שחוסכים עבורו במשך עשרות שנים ומהווה רשת ביטחון כלכלית בגיל הפרישה. אך לא מדובר רק בתכנית חיסכון כי אם בתכנון תכנית ביטוח שלמה אשר מלבד חיסכון חודשי כוללת בתוכה גם שלל כיסויים, תשואות משתנות ומגוון פרמטרים נוספים.

 

אם כך, מהם המרכיבים העיקריים בביטוח הפנסיוני ומדוע כל כך חשוב להכיר אותם?

 

ראשית, חשוב להכיר את החסכונות הפנסיונים השונים.

מהו מבנה החיסכון בביטוח הפנסיוני שלכם? הכירו את ההבדלים בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל.

כיום קיימים בשוק מגוון חסכונות פנסיונים בהם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. לכל אחד מהם יש תנאים שונים אשר הופכים אותם למוצרים פנסיונים נפרדים המתאימים לצרכים שונים. 

קרן פנסיה 

זהו אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני העיקריים בישראל. החיסכון הפנסיוני משמש ליצירת ביטחון כלכלי לאנשים שעבדו כל חייהם ומאפשר להם ליהנות מקצבה חודשית בהגיעם לגיל פרישה.

 

בנוסף לחיסכון, קרן הפנסיה כוללת כיסוי ביטוחי במקרה נכות, המבטיח קצבה חודשית במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של המבוטח.

 

ביטוח נוסף שכוללת קרן הפנסיה הוא פנסיית שארים – במקרה פטירה של המבוטח לפני גיל הפרישה, כספי החיסכון הפנסיוני מועברים לשארים שלו באמצעות קצבה חודשית.

 

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה. ככל שהמבוטח מפקיד סכומים גבוהים יותר מידי חודש ובאופן רציף וככל שהתשואות של קרן הפנסיה גבוהות יותר, כך החיסכון שנצבר בגיל הפרישה יהיה גדול יותר.

 

בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות דמי ניהול פנסיה עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר ועד 6% מההפקדות החודשיות.

 

בקרן פנסיה כללית ניתן לגבות דמי ניהול פנסיה עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות.

 

החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש לכל עובד מעל גיל 21 ולכל עובדת מעל גיל 20 כספים לקרן הפנסיה. הכספים המועברים לקרן הפנסיה מהווים אחוז מסויים מתוך המשכורת המשולמת לעובד.

 

החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב’ לחוק ההתייעלות הכלכלית, גם עצמאים חייבים בהפקדת כספים לקרן הפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק.

ביטוח מנהלים

זהו אפיק חיסכון פנסיוני נוסף הקיים בישראל ובדומה לקרן הפנסיה גם הוא מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע המבוטח לגיל הפרישה. ביטוח מנהלים כולל גם ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות), אשר מבטיח למוטבים של הבוטח תשלום חד פעמי גבוה במקרה פטירה של המבוטח. בנוסף, ניתן להוסיף לביטוח המנהלים גם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. מרכיבי הביטוח מותאמים לצרכיו ולהעדפותיו של המבוטח.

 

מכיוון שמדובר בביטוח, קיים חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח אשר מרבית התנאים החלים בו אינם ניתנים לשינוי ולכן חברת הביטוח אינה יכולה להעלות את גובה הפרמיה עבור מבוטחים קיימים.

 

עד שנת 2012 חברות הביטוח שיווקו פוליסות ביטוח מנהלים שהבטיחו כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות זמני תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה.

 

עבור מבוטחים בביטוח מנהלים עד שנה זו הקצבה החודשית בגיל הפרישה לא תשתנה עקב שינוי בתוחלת החיים אלא תישאר קבועה לכל אורך חייו של המבוטח. אך מבוטחים שהצטרפו לביטוח מנהלים החל משנת 2013 לא נהנים ממקדם המרה מובטח ולכן בדומה לקרן הפנסיה, תשלומי הפנסיה שלהם יושפעו בין היתר משינויים בתוחלת החיים.

 

בביטוחי המנהלים ניתן לגבות דמי ניהול עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות.

קופת גמל

קופת גמל הנקראת גם “קופת גמל לתגמולים”, מהווה הסדר השקעה אשר משמש לרוב למטרות חיסכון לטווח ארוך או בינוני. קופות גמל הן אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים והחשובים ביותר בארץ. קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות הן סוגים של קופות גמל.

 

משקיעים בקופת גמל נקראים “עמיתים” והם יכולים להיות חוסכים עצמאיים המצטרפים לקופת הגמל ללא קשר למקום עבודתם או “עמיתים – שכירים” שהתשלומים שלהם לקופת הגמל מועברים על ידי המעסיקים במקומות העבודה. המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.

האם כל אדם זקוק לכל המכשירים הפנסיונים הללו?

על פי חוק, חלה חובה על כל עובד, הן כשכיר והן כעצמאי להפריש כספים לפנסיה בין אם לקרן פנסיה ובין אם לביטוח מנהלים. מכיוון שישנן הטבות מס איכותיות על קופות הגמל השונות לשכירים ולעצמאיים, לעיתים מומלץ לחסוך כספים באחת מקופות הגמל בנוסף לכספים המשולמים לפנסיה.

 

יועץ פנסיוני מקצועי יכול ליצור לכל אדם תיק פנסיוני איכותי המותאם באופן אישי לצרכיו ולהעדפותיו תוך תכנון קפדני של התיק הפנסיוני לעתידו של המבוטח.

כיצד ניתן לחשב כמה נקבל בכל חודש מהפנסיה?

מרבית חברות הביטוח הפנסיוני מציעות מחשבונים אשר מעריכים את גובה החיסכון הפנסיוני הצפוי בגיל הפרישה של המבוטח. מכיוון שכל חברת ביטוח מתייחסת אך ורק לנתונים שלרשותה ולכספים המופקדים אצלה, היא מספקת נתונים חלקיים בלבד אשר אינם משקפים באופן מקיף את החסכונות הצפויים של המבוטח בגיל הפרישה. באמצעות מערכת cover ניתן לצפות באופן מרוכז בכל החסכונות של המבוטח בקרנות ובחברות הביטוח השונות ובנוסף לקבל הערכה איכותית ומפורטת של החיסכון הצפוי בגיל הפרישה.

באיזה אופן ניתן לקבל את הכסף בעת הפרישה? 

ביטוחים ותכניות חיסכון ישנות בביטח מנהלים ובקופות גמל מאפשרות משיכה של כספי הפנסיה באופן חד פעמי בעת הפרישה אך מרבית החסכונות הפנסיונים משולמים אך ורק באמצעות קצבה חודשית על מנת להעניק למבוטח רשת ביטחון כלכלית יציבה לאורך זמן.

האמור מהווה סקירה לא ממצה של החקיקה והתקנות הרלוונטיות ואין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי. אין להתבסס על האמור בקבלת החלטות כלשהן וכל מסקנה ו/או פעולה על בסיס הכתוב הינה באחריות הקורא בלבד.

הכתבות הנקראות ביותר

תכנון פנסיוני לעובדי הייטק עם השירות המהפכני של cover

מערכת טכנולוגית חכמה ותכנון אישי ע”י מומחים –...

מהפכת מסלולי הנאסד”ק בפנסיה: הזדמנות או סיכון?

הכירו את מסלול ההשקעה החדש בפנסיה – הנאסד”ק.  ...

עובדי הייטק, שימו לב – המדינה הודתה שהמוצר הפנסיוני הזה נחות

מדוע יותר ויותר אנשים נוטשים את ביטוחי המנהלים ומהי...

על מי מוטלת האחריות לבדוק את קרן הפנסיה שלכם?

הבנת המורכבות של קרנות הפנסיה היא חשובה עבור כל עובד...

מה נשים צריכות לדעת על הפנסיה שלהן?

מבחירת החברה המנהלת ועד שמירה על רצף ביטוחי: כך תהני...