fbpx

עושים חשבון: משיכת כספים מביטוח מנהלים או הלוואה על חשבון ביטוח המנהלים שלכם?

שוקלים לממש את כספי החיסכון? עצרו! הלוואה על חשבון ביטוח המנהלים שלכם עשויה להיות אלטרנטיבה מצוינת עבורכם.

 

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני עם מרכיב ביטוחי אשר מהווה אלטרנטיבה לקרן הפנסיה. גם כאן, מדובר במכשיר פנסיוני אשר משלב הפרשות של העובד עם הפרשות של המעסיק לכדי יצירת חיסכון המיועד לגיל הפרישה.

 

אך מה קורה כאשר החוסך זקוק לסכום כסף ושוקל למשוך את כספי החיסכון בביטוח המנהלים שלו? במקרה כזה המשיכה עשויה לפגוע באופן משמעותי בעתידו הכללי של המבוטח בגיל הפרישה וכרוכה בתשלום מס גבוה במיוחד. מה הפתרון? מציאת מקור מימון אחר או לקיחת הלוואה על חשבון ביטוח המנהלים.

 

החוק במדינת ישראל קובע כי כל עובד מעל גיל 21 מחויב להפקיד כספים לביטוח פנסיה. מכשיר החיסכון הפופולרי ביותר הוא קרן פנסיה אך במקרים מסוימים עובדים בוחרים להפקיד את כספי הפנסיה במכשירים פנסיוניים אחרים, למשל ביטוח מנהלים או קופת גמל.

 

מטרת החיסכון ברורה – יצירת מקור הכנסה יציב בגיל הפרישה. משום כך, החוק מערים קשיים והגבלות על חוסכים המעוניינים למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. אחד הכלים המשמעותיים ביותר הוא מיסוי גבוה – אדם שאינו עומד בקריטריוניים למשיכת כספי החיסכון לפני גיל פרישה, ישלם לפחות 35% על משיכת כספי החיסכון.

 

הכלל זה נכון לכל חסכונות הפנסיה, בהם ביטוח המנהלים.

מהם הקריטריונים המאפשרים משיכה של כספי החיסכון בפטור ממס?

ניתן למשוך את כספי החיסכון בביטוח מנהלים במצב מצוקה או במקרים מסויימים של חסכונות ישנים.

 

אלה שלושת מצבי המצוקה המאפשרים משיכת כספים ללא תשלום מס:

 

 1. הכנסות מתחת לשכר המינימום – ניתן למשוך מכספי החיסכון עד לסכום המשלים הכנסה חודשית בגובה שכר המינימום העדכני עבור אדם יחיד. 
 2. נכות קבועה – במקרה של נכות מעל 75% לצמיתות אשר נקבעה לאחר פתיחת החיסכון הפנסיוני, ניתן למשוך את כספי החיסכון ללא תשלום מס. קריטריון זה תקף גם עבור בני משפחה מקרבה ראשונה לבעל החיסכון. 
 3. הוצאות רפואיות – במקרים מסוימים ניתן להשתמש בחלק מכספי החיסכון עבור מימון הוצאות רפואיות גבוהות.

אלה מצבים נוספים המאפשרים משיכת כספים מביטוח מנהלים לפני גיל הפרישה, ללא תשלום מס:

 

 • כספים שהופקדו בתוכנית הונית של החיסכון עד שנת 2004.
 • כספים שהופקדו בתוכנית קצבה עד סוף שנת 1999 באחד מהתנאים הבאים: לאחר חצי שנה בה בעל החיסכון לא היה מועסק כלל, לאחר 6 חודשים משינוי סטטוס משכיר לעצמאי, בהגיע החוסך לגיל 60 וחלפו לפחות 5 שנים מההפקדה הראשונה לביטוח המנהלים.

מהי הלוואה מביטוח מנהלים?

חברות ביטוח ובתי השקעות שונים מנהלים חסכונות פנסיוניים, בהם ביטוחי מנהלים.

 

הכספים המופקדים בביטוח מנהלים, מושקעים על ידי החברה המנהל בשלל אפיקי השקעה כגון מניות, אג”ח ועוד. באמצעות התשואה על ההשקעות הללו, החברה המנהלת משלמת ריביות על כספי החיסכון של המבוטחים אשר בשילוב ריבית דריבית, מגדילות את סכום החיסכון באופן משמעותי לאורך זמן ובהתאם לטיב ההשקעות של החברה המנהלת ומסלולי ההשקעה שנבחרו על ידי המבוטח.

 

הלוואה על חשבון ביטוח מנהלים, היא הלוואה הניתנת על ידי החברה המנהלת ודומה להלוואה מסחרית אשר ניתן לקבל מחברות המימון והאשראי השונות, אך בשונה מהלוואה מסחרית, להלוואה על חשבון ביטוח המנהלים יש מרכיבים ייחודיים שהופכים אותה לאטרקטיבית יותר עבור הלווה ובטוחה יותר עבור החברה המלווה.

 

ההלוואה מבוססת על כספי החיסכון של הלווה וניתנת כנגד שעבוד כספי החיסכון. מצב זה מקטין את הסיכון לאי החזרת ההלוואה ובתמורה לסיכון הנמוך, החברה המלווה מציעה תנאים טובים במיוחד למבוטח אשר מתבטאים למשל בריביות נמוכות משמעותית מריביות אשר נגבות בהלוואות אלטרנטיביות.

לאלו מטרות מיועדת הלוואה על חשבון ביטוח מנהלים?

בדומה להלוואה מסחרית, גם הלוואה על חשבון ביטוח המנהלים אינה מיועדת למטרה מסוימת ומאפשרת להשתמש בכספי ההלוואה לכל מטרה.

 

הלוואה מביטוח המנהלים יכולה לשמש לרכישת רכב, להשלמת הון עצמי למשכנתא, לשיפוץ נכס, למימון לימודים, לטיפולים רפואיים ועוד.

מי זכאי לקבלת הלוואה על חשבון ביטוח מנהלים?

ישנם שני קריטריונים בסיסיים לקבלת הלוואה מביטוח המנהלים: על הלווה להיות מבוטח בביטוח מנהלים ועליו להיות בעל חיסכון כספי בביטוח המנהלים.

 

בנוסף, כל חברה רשאית לקבוע תנאים נוספים לזכאות להלוואה כראות עיניה.

תנאי ההלוואה

הלוואה מביטוח מנהלים מגיעה עם סט של תנאים הנוגעים לתקופת ההלוואה, לגובה ההלוואה, לשעבודים ובטחונות ולריביות הנגבות על ידי החברה המנהלת.

 

 • משך תקופת ההלוואה המקסימלי הינו 7 שנים, שהם 84 חודשים – הלווה רשאי לקחת הלוואה לזמן קצר יותר אך הוא יצטרך להשלים את החזר ההלוואה בתוך 7 שנים לכל היותר. 
 • סכום הלוואה מביטוח מנהלים מחושב מתוך סך יתרת הכספים של המבוטח בניכוי כספי הפיצויים .סכום ההלוואה המרבי הוא 30% מתוך כספי החיסכון בביטוח המנהלים בניכוי כספי פיצויי פיטורים.

כספי הפיצויים אינם נכללים בחישוב סכום החיסכון ממנו המבוטח יכול לקבל הלוואה משום שחלים עליהם תנאי משיכה שונים לפי הוראות החוק. 

 

 • ריביות על ההלוואה לרוב ניתנות בשיעורים נמוכים יותר מאשר בהלוואה מסחרית שאינה על חשבון החיסכון. החברה המנהלת רשאית לקבוע עמלת פירעון מוקדם שהלווה יצטרך לשלם במידה וירצה לסלק את ההלוואה לפני מועד סיומה. מלבד עמלה זו, החברות המנהלות אינן רשאיות לגבות עמלות נוספות.
 • החברה המנהלת רשאית לשעבד את כספי החיסכון הצבורים עד לפרעון מלא של יתרת ההלוואה על מנת להבטיח כי המבוטח ישלם את ההלוואה במלואה. במצב בו הלווה אינו עומד בהחזרי ההלוואה הקבועים בהסכם, החברה תוכל לממש חלק מכספי החיסכון המשועבדים לצורך כיסוי ההלוואה. במקרה של מתן הלוואה לצרכי רכישת נכס, החברה המנהלת עשויה לדרוש שעבודים אחרים.

יתרונות לקיחת הלוואה על חשבון ביטוח המנהלים לעומת משיכת כספי החיסכון

ללקיחת הלוואה על חשבון החיסכון ישנם יתרונות מובהקים על פני משיכת הכספים:

 • תנאי הלוואה אטרקטיביים.
 • ביטחון גבוה לכיסוי ההלוואה.
 • ההלוואה אינה פוגעת בחיסכון הצבור והמבוטח ממשיך ליהנות מצבירת ריביות וקבלת תשואה על כספי החיסכון גם בתקופת ההלוואה.
 • שמירת החיסכון לגיל הפרישה.

חשוב לזכור כי משיכת הכספים מביטוח המנהלים עשויה לפגוע באופן משמעותי בקצבת הזקנה בגיל הפרישה ולכן אינה מומלצת כלל, למעט במצבים קיצוניים בהם אין ברירה אחרת.

 

בכל מקרה בו אתם שוקלים למשוך את כספי החיסכון בביטוח המנהלים או לקבל הלוואה כנגדם, חשוב לפנות לסוכן ביטוח מקצועי ומיומן שיסייע לכם בקבלת ההחלטה הטובה ביותר עבורכם.

 

ב-cover פועלים יועצים וסוכנים פנסיוניים מומחים אשר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בקבלת ההחלטה המתאימה ביותר עבורכם. צרו איתנו קשר.

האמור מהווה סקירה לא ממצה של החקיקה והתקנות הרלוונטיות ואין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי. אין להתבסס על האמור בקבלת החלטות כלשהן וכל מסקנה ו/או פעולה על בסיס הכתוב הינה באחריות הקורא בלבד.

הכתבות הנקראות ביותר

פנסיה לעובדי הייטק: אלה הדברים שהייטקיסטים צריכים לקחת בחשבון בבחירת מוצר פנסיוני

מדריך מקיף לבחירת מוצר פנסיוני עבור עובדים בעלי הכנסה...

מהו מקדם מובטח בקרן פנסיה?

 למונח ״מקדם המרה״ יש חשיבות גבוהה ביותר, ביחס לסכום...

איתור כפל ביטוחי לעובדי הייטק בעזרת הטכנולוגיה של cover

עם טכנולוגיה חכמה ומומחיות בתחום הפנסיוני, גם אתם...

מתפטרים או מפוטרים? כך תדאגו לזכויות הפנסיוניות שלכם בזמן

לפניכם מדריך מקיף לשמירה על הזכויות הפנסיוניות שלכם...

השילוב העוצמתי של הייטק ופנסיה – כלי לאיתור חסכונות וביטוחים בחינם ובקלות

הכירו את המערכת החכמה של קאבר וכיצד היא יכולה לשדרג את...